Η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ είναι μια εταιρεία, με ισχυρή παρουσία στο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο που αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει προϊόντα καθαρισμού & απολύμανσης για :  Βιομηχανίες Τροφίμων – Ποτών, Επαγγελματικούς χώρους όλων των κατηγοριών,  Επεξεργασία Νερού Πισίνας,  Προσωπική Υγιεινή. Η πλήρης σειρά συστημάτων υγιεινής σε συνδυασμό με την άψογη τεχνική υποστήριξη, διασφαλίζουν άριστες συνθήκες υγιεινής.