Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ HARMA ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1978 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.

Ξεκίνησε με όραμα να δημιουργήσει ένα εργοστάσιο το οποίο να παρέχει όλα τα είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης σε χαμηλές τιμές αλλά και παράλληλα σε πολύ καλές ποιότητες.